Data zamieszczenia: 27.07.2017R.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ MASZYN

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania ofert na dostawę maszyn  związanych z produkcją innowacyjnej pianki oxy-biodegradowalnej.
W poniższych dokumentach znajdziecie Państwo szczegółowe informacje nt. postępowania:
(3.1. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych)
(3.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ofertowym)
(3.3. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej)
      
     
Date of publication : 27th July, 2017 
  
You are kindly requested to submit tenders for the supply of machines for the production line of
innovative oxy-biodegradable foam.
You will find detailed information on the tendering process in the following documents:   
(3.1. Statement of tenderer on non-existence of capital and personal connections)
(3.2. Statement on fulfilling all conditions and requirements for the tendering process)
(3.3. Statement of tenderer on capital group)