Wdrożenie i uruchomienie innowacyjnej technologii produkcji pianki oxy–biodegradowalnej.

Data zamieszczenia 10.08.2017r.

Polsko – Koreańskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe JOONGPOL Sp. z o.o. realizuje projekt

WDROŻENIE I URUCHOMIENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI PIANKI OXY – BIODEGRADOWALNEJ

dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Opis projektu:

Projekt polega na wdrożeniu własnej technologii, na podstawie której wytworzony zostanie innowacyjny produkt – pianka oxy-biodegradowalna o regulowanym czasie rozpadu.
Realizacja projektu polegać będzie na zakupie maszyn do stworzenia innowacyjnej linii technologicznej do produkcji pianki, zakupie wózka widłowego, dostosowaniu hali produkcyjnej oraz na budowie magazynu technologicznego, w którym powstające pianki oxy-biodegradowalne będą uzyskiwać swoje parametry użytkowe poprzez leżakowanie w odpowiednich warunkach.
Wynikiem projektu będzie nowa na rynku polskim pianka oxy-biodegradowalna, która będzie posiadała certyfikat ,,ekologiczny produkt’’ wraz ze znakiem ekologicznym ,,E’’.

Wartość projektu

6 208 103,53 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

3 574 862,11 PLN


Powiązane przetargi