Wdrożenie i uruchomienie innowacyjnej technologii produkcji pianki Oxy – Biodegradowalnej

Polsko – Koreańskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe JOONGPOL Sp. z o.o. zrealizowało projekt
WDROŻENIE I URUCHOMIENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI PIANKI OXY – BIODEGRADOWALNEJ
dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Opis projektu:
Projekt polega na wdrożeniu własnej technologii, na podstawie której wytworzony zostanie  innowacyjny produkt – pianka oxy-biodegradowalna o regulowanym czasie rozpadu.


Wartość projektu: 5 695 989,82 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 3 300 503,02 PLN
Okres realizacji projektu : 10.08.2017 – 29.03.2019r.


Uruchomienie innowacyjnej w skali świata linii technologicznej do produkcji pianki sieciowanej.

Polsko-Koreańskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe JOONGPOL Sp. z o.o. zrealizowało projekt pt.
Uruchomienie innowacyjnej w skali świata linii technologicznej do produkcji pianki sieciowanej.”          
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Perspektywa 2007-2013) oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, działanie 1.1. Wspieranie kapitałowe przedsiębiorczości.

Opis projektu:
Obecnie jesteśmy jedynym w Polsce producentem pianki polietylenowej sieciowanej chemicznie.

Całkowita wartość projektu: 7 789 021,68 PLN
Wartość dofinansowania: 3 509 444,20 PLN 
Okres realizacji projektu: 10.03.2010 – 30.09.2011r.

www.joongpol.pl                                                                                 www.rpo.podkarpackie.pl


Wzrost konkurencyjności Firmy JOONGPOL oraz partnerów biznesowych w związku z uruchomieniem rozwiązania informatycznego B2B.

Polsko-Koreańskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe JOONGPOL Sp. z o.o. zrealizowało projekt pt.
„Wzrost konkurencyjności Firmy Joongpol oraz partnerów bizesowych w związku z uruchomieniem rozwiązania informatycznego B2B”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Perspektywa 2007-2013) z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Opis projektu:
Projekt przedsięwzięcia inwestycyjnego polegał na wdrożeniu i uruchomieniu platformy B2B, z której korzysta firma Polsko-Koreańskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe JOONGPOL Sp. z o.o. oraz jej partnerzy biznesowi. Projekt przyczynił się do automatyzacji procesów biznesowych oraz przełożył się na skrócenie czasu realizacji zamówień i przejrzystość współpracy oraz szybki dostęp do aktualnych informacji.

Całkowita wartość projektu: 280 872,00 PLN
Wartość dofinansowania: 160 141,20 PLN
Okres realizacji projektu: 01.07.2009 – 30.04.2010r.