Data zamieszczenia: 30.03.2017r.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA BUDOWĘ MAGAZYNU TECHNOLOGICZNEGO

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z budową magazynu technologicznego do składowania pianki oxy-biodegradowalnej.
W poniższych dokumentach znajdziecie Państwo szczegółowe informacje nt. postępowania:

      Załącznik nr 3 – Projekt budowlany (wyłącznie w siedzibie firmy)

(Oświadczenie oferenta o braku powiązań kapitałowych i osobowych)
(Oświadczenie oferenta o braku powiązań kapitałowych i osobowych  podwykonawcy)
(Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ofertowym i zapoznaniu się z projektem umowy)
(Oświadczenie oferenta o grupie kapitałowej)