Data zamieszczenia: 05.05.2017

WYNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2017/3.2.2 POIR

Firma Polsko-Koreańskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „JOONGPOL” Sp. z o.o. w Mielcu informuje, iż w ramach przeprowadzonej procedury wyboru oferenta na wykonanie robót budowlanych w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wybrana została firma:

Firma Budowlana ARKADA Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 30
39-300 Mielec

Dziękujemy za złożone oferty.

Wynik wyboru wykonawcy zapytania ofertowego 3/2017/3.2.2 POIR Wynik wyboru wykonawcy zapytania ofertowego 3/2017/3.2.2 POIR (386.1 kB)


Data zamieszczenia: 30.03.2017r.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA BUDOWĘ MAGAZYNU TECHNOLOGICZNEGO

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z budową magazynu technologicznego do składowania pianki oxy-biodegradowalnej.
W poniższych dokumentach znajdziecie Państwo szczegółowe informacje nt. postępowania:

Załącznik nr 3 – Projekt budowlany (wyłącznie w siedzibie firmy)

(Oświadczenie oferenta o braku powiązań kapitałowych i osobowych)
(Oświadczenie oferenta o braku powiązań kapitałowych i osobowych podwykonawcy)
(Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ofertowym i zapoznaniu się z projektem umowy)
(Oświadczenie oferenta o grupie kapitałowej)