Data zamieszczenia: 12.06.2017r.


UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2017/3.2.2 POIR


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Polsko-Koreańskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "JOONGPOL" Sp. z o.o. w Mielcu unieważnia procedurę Zapytania ofertowego o numerze 2/2017/3.2.2 POIR z dnia 10.03.2017r. na zakup maszyn do produkcji pianki oxy-biodegradowalnej.  

 

Date of publication: 12th June 2017


CANCELLATION OF THE TENDER No. 2/2017/3.2.2 POIR


To Whom It May Concern
We regret to inform you that JOONGPOL Sp. z o.o., a Polish-Korean Trade and Manufacturing Company in Mielec cancels and invalidates the procedure of Tender Request No.2/2017/3.2.2 POIR for the supply of machinery for production of oxy-biodegradable foam, dated 10 March 2017  

 

Data zamieszczenia: 05.04.2017r.

UWAGA!
ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2017/3.2.2 POIR

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że zmianie uległo Zapytanie ofertowe w punkcie III. 20 oraz dodano punkt III. 21; V.2 oraz VI.
Poniżej zamieszczamy zaktualizowany dokument (pogrubieniem zaznaczono zmiany). Pozostałe dokumenty pozostają bez zmian.

 

 
Date of publication: 05th April 2017

UPDATE TO THE REQUEST FOR TENDER No.2/2017/3.2.2 POIR

You are kindly notified of some changes to the Request for Tender under item III.20, an addition of item III.21, and amendments to items V.2  and VI.
Please find the updated document below. All the other documents remain unchanged.
Links to amended documents.

 


Data zmieszczenia: 10.03.2017r.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ MASZYN

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania ofert na dostawę maszyn do linii technologicznej związanych z produkcją innowacyjnej pianki oxy-biodegradowalnej.
W poniższych dokumentach znajdziecie Państwo szczegółowe informacje nt. postępowania:

(Oświadczenie oferenta o braku powiązań kapitałowych i osobowych)
(Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ofertowym)
(Oświadczenie oferenta o grupie kapitałowej)

 

Date of publication : 10th March 2017 
  
You are kindly requested to submit tenders for the supply of machines for the production line of
innovative oxy-biodegradable foam.
You will find detailed information on the tendering process in the following documents:

(Statement of tenderer on non-existence of capital and personal connections)
(Statement on fulfilling all conditions and requirements for the tendering process)
(Statement of tenderer on capital group)