Data zamieszczenia: 12.06.2017r.

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2017/3.2.2 POIR

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Polsko-Koreańskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „JOONGPOL” Sp. z o.o. w Mielcu unieważnia procedurę Zapytania ofertowego o numerze 2/2017/3.2.2 POIR z dnia 10.03.2017r. na zakup maszyn do produkcji pianki oxy-biodegradowalnej. 


Data zamieszczenia: 05.05.2017r

WYNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2017/3.2.2. POIR

Firma Polsko-Koreańskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „JOONGPOL” Sp. z o.o. w Mielcu informuje, iż w ramach przeprowadzonej procedury wyboru oferenta na dostawę maszyn w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wybrana została firma:

FAP S.r.l.
Via G. Verga, 5
20842 Besana Brianza (MB) Italy

Dziękujemy za złożone oferty.


Data zamieszczenia: 05.04.2017r.

UWAGA!
ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2017/3.2.2 POIR

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że zmianie uległo Zapytanie ofertowe w punkcie III. 20 oraz dodano punkt III. 21; V.2 oraz VI.
Poniżej zamieszczamy zaktualizowany dokument (pogrubieniem zaznaczono zmiany). Pozostałe dokumenty pozostają bez zmian.


Data zmieszczenia: 10.03.2017r.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ MASZYN

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania ofert na dostawę maszyn do linii technologicznej związanych z produkcją innowacyjnej pianki oxy-biodegradowalnej.
W poniższych dokumentach znajdziecie Państwo szczegółowe informacje nt. postępowania:

(Oświadczenie oferenta o braku powiązań kapitałowych i osobowych)
(Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ofertowym)
(Oświadczenie oferenta o grupie kapitałowej)