Data zamieszczenia 29.03.2019r.
   
Polsko - Koreańskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe JOONGPOL Sp. z o.o. zrealizowało projekt

WDROŻENIE I URUCHOMIENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI PIANKI OXY - BIODEGRADOWALNEJ
 
dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z
  
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.
  
   
Wartość projektu: 5 695 989,82 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 3 300 503,02 PLN
   
   
______________________________________________________________________________________   
    

Data zamieszczenia 10.08.2017r.

Polsko - Koreańskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe JOONGPOL Sp. z o.o. realizuje projekt

WDROŻENIE I URUCHOMIENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI PIANKI OXY - BIODEGRADOWALNEJ

dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Opis projektu:

Projekt polega na wdrożeniu własnej technologii, na podstawie której wytworzony zostanie  innowacyjny produkt – pianka oxy-biodegradowalna o regulowanym czasie rozpadu.

Realizacja projektu polegać będzie na zakupie maszyn do stworzenia innowacyjnej linii technologicznej do produkcji pianki, zakupie wózka widłowego, dostosowaniu hali produkcyjnej oraz na budowie magazynu technologicznego, w którym powstające pianki oxy-biodegradowalne będą uzyskiwać swoje parametry użytkowe poprzez leżakowanie w odpowiednich warunkach. 

Wynikiem projektu będzie nowa na rynku polskim pianka oxy-biodegradowalna, która będzie posiadała certyfikat ,,ekologiczny produkt’’ wraz ze znakiem ekologicznym ,,E’’.

 

Wartość projektu: 6 208 103,53 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 574 862,11 PLN

Zobacz:

Budowa magazynu technologicznego

Dostawa maszyn