Data zamieszczenia: 05.05.2017r

 

WYNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2017/3.2.2. POIR 

Firma Polsko-Koreańskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "JOONGPOL" Sp. z o.o. w Mielcu informuje, iż w ramach przeprowadzonej procedury wyboru oferenta na dostawę maszyn w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wybrana została firma:

FAP S.r.l.
Via G. Verga, 5
20842 Besana Brianza (MB) Italy

Dziękujemy za złożone oferty.

 

Date of publication: 05th May 2017

RESULT TO THE REQUEST FOR TENDER No 2/2017/3.2.2 POIR.

Information on awarding a contract for supply of  machinery for production of oxy-biodegradable foam under Sub-action 3.2.2 of the Intelligent Development Operative Program.
 
JOONGPOL Sp. z o.o., having completed tender process for the supply of the machinery under Sub-action 3.2.2 of the Intelligent Development Operative Program, hereby notifies that the machinery supply contract has been awarded to:
 

FAP S.r.l. 
Via G. Verga,5  
20842 Besana Brianza (MB) Italy

 We are very appreciative of your participation in the tender.