Data zamieszczenia: 27.03.2017r

UWAGA!
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA NR 1/2017/3.2.2 POIR

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że firma Joongpol unieważnia Zapytanie ofertowe o numerze 1/2017/3.2.2 POIR z dnia 08.03.2017 r. na budowę magazynu technologicznego do składowania pianki oxy-biodegradowalnej.
Ogłoszenie nowego zapytania ofertowego zostanie opublikowane niebawem.


Data zamieszczenia: 08.03.2017r.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA BUDOWĘ MAGAZYNU TECHNOLOGICZNEGO

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z budową magazynu technologicznego do składowania pianki oxy-biodegradowalnej.
W poniższych dokumentach znajdziecie Państwo szczegółowe informacje nt. postępowania:

Załącznik nr 3 – Projekt budowlany (wyłącznie w siedzibie firmy)

(Oświadczenie oferenta o braku powiązań kapitałowych i osobowych)
(Oświadczenie oferenta o braku powiązań kapitałowych i osobowych podwykonawcy)
(Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ofertowym i zapoznaniu się ze wzorem umowy)
(Oświadczenie oferenta o grupie kapitałowej)