Data zamieszczenia: 27.03.2017r

UWAGA!
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2017/JOONGPOL

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że firma Joongpol unieważnia Zapytanie ofertowe o numerze 1/2017/JOONGPOL z dnia 14.03.2017 r. na budowę wiaty przeładunkowej oraz roboty zewnętrzne-drogi.
Ogłoszenie nowego zapytania ofertowego zostanie opublikowane niebawem.

 

Data zamieszczenia: 14.03.2017r.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA BUDOWĘ WIATY PRZEŁADUNKOWEJ ORAZ ROBOTY ZEWNĘTRZNE - DROGI

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z budową wiaty przeładunkowej oraz roboty zewnętrzne-drogi.
W poniższych dokumentach znajdziecie Państwo szczegółowe informacje nt. postępowania:

 

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty

 

Załącznik nr 2a i 2b – Przedmiary robót.

 

Załącznik nr 3 – Projekty budowlane (wyłącznie w siedzibie firmy).

Załącznik nr 4 – Wzory oświadczeń.

(Oświadczenie oferenta o braku powiązań kapitałowych i osobowych)
(Oświadczenie oferenta o braku powiązań kapitałowych i osobowych podwykonawcy)
(Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ofertowym i zapoznaniu się ze wzorem umowy)
(Oświadczenie oferenta o grupie kapitałowej)

Załącznik nr 5a i 5b – Formularze ,,Wycena robót’’

 

Załącznik nr 6 - Projekt umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z budową wiaty przeładunkowej oraz robót zewnętrznych-drogi.