Data zamieszczenia: 27.03.2017r

UWAGA!
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2017/JOONGPOL

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że firma Joongpol unieważnia Zapytanie ofertowe o numerze 1/2017/JOONGPOL z dnia 14.03.2017 r. na budowę wiaty przeładunkowej oraz roboty zewnętrzne-drogi. Ogłoszenie nowego zapytania ofertowego zostanie opublikowane niebawem.


Data zamieszczenia: 14.03.2017r.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA BUDOWĘ WIATY PRZEŁADUNKOWEJ ORAZ ROBOTY ZEWNĘTRZNE – DROGI

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z budową wiaty przeładunkowej oraz roboty zewnętrzne-drogi.
W poniższych dokumentach znajdziecie Państwo szczegółowe informacje nt. postępowania:

Załącznik nr 3 – Projekty budowlane (wyłącznie w siedzibie firmy).

(Oświadczenie oferenta o braku powiązań kapitałowych i osobowych)
(Oświadczenie oferenta o braku powiązań kapitałowych i osobowych podwykonawcy)
(Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ofertowym i zapoznaniu się ze wzorem umowy)
(Oświadczenie oferenta o grupie kapitałowej)