Data zamieszczenia: 19.07.2010r.

Zarząd Polsko - Koreańskiego Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego "JOONGPOL" Sp. z o.o. informuje, że wybrano oferenta w ramach Przetargu nr 2.

Przetarg nr 2 wygrała firma:

Elektromontaż Rzeszów S.A.
Ul. Słowackiego 20
35-060 Rzeszów
Tel. +48 17 864-05-30

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Oś priorytetowa: 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. Działanie: 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości- Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne. Nazwa projektu: Uruchomienie innowacyjnej w skali świata linii technologicznej do produkcji pianki sieciowanej.


Nr projektu RPPK.01.01.00-18-333/09

 

Pobierz wynik przetagu.

wyn-nr2.pdf wyn-nr2.pdf (406.6 kB)