ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2
WYKONANIE ROBÓT ELEKTRYCZNYCH W HALI PRODUKCYJNEJ

Data zamieszczenia : 1.07.2010r.

Data składania ofert: 8.07.2010r.

Polsko- Koreańskie  Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe JOONGPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu zaprasza do składania ofert na wykonanie robót elektrycznych w hali produkcyjno- magazynowej
Specyfikację istotnych warunków stawianych przez Spółkę JOONGPOL oraz dokładny zakres prac wynikający z projektu budowlanego część IV oraz część II 4E można otrzymać w siedzibie Spółki.

Chętni do realizacji zamówienia proszeni są o składanie ofert w sekretariacie Zarządu Firmy w Mielcu ul. Wojska Polskiego 3 .tel. 17 788 44 55.
Osobą odpowiedzialną z kontakty z wykonawcami jest:
Pan Stanisław Gajewski tel.17 788 44 55; e-mail: sekretariat@joongpol.ptc.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości  Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne. Nazwa projektu: Uruchomienie innowacyjnej w skali świata linii technologicznej do produkcji pianki sieciowanej.


Nr projektu RPPK.01.01.00-18-333/09

Pobierz zapytanie ofertowe.

zap-of-nr2.pdf zap-of-nr2.pdf (525.3 kB)