Data zamieszczenia : 16.07.2010

Zarząd Polsko - Koreańskiego Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego "JOONGPOL" Sp. z o.o. informuje, że wybrano oferenta w ramach Przetargu nr 1.

Przetarg nr 1 wygrała firma:

P.U.H.P ”DOM-EKO” Sp. z o.o.
Ul. Wolności 44
39-300 Mielec
NIP:817-20-34-271
www.domeko.mielec.pl

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Oś priorytetowa: 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. Działanie: 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości- Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne. Nazwa projektu: Uruchomienie innowacyjnej w skali świata linii technologicznej do produkcji pianki sieciowanej.


Nr projektu RPPK.01.01.00-18-333/09

 

Pobierz wynik przetargu

wyn-nr1.pdf wyn-nr1.pdf (406.9 kB)