ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1
BUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ

Data zamieszczenia : 23.06.2010r.
Data składania ofert : 8.07.2010r.

Polsko- Koreańskie  Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe JOONGPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu zaprasza do składania ofert na zamówienie wykonania hali produkcyjnej.
Specyfikację istotnych warunków stawianych przez Spółkę JOONGPOL oraz projekt budowlany (wersję elektroniczną ) można otrzymać w siedzibie Spółki.

Chętni do realizacji zamówienia proszeni są o składanie ofert do dnia 08.07.2010r. do godziny 15.00 w sekretariacie Zarządu Firmy w Mielcu ul. Wojska Polskiego 3 .tel. 17 788 44 55.

Podstawowymi kryteriami wyboru ofert będą: wysoka jakość usług oraz najniższa cena.
Osoby odpowiedzialne za bezpośrednie kontakty z wykonawcami:
Pan Stanisław Gajewski 017 788 58 50; e-mail:  sekretariat@joongpol.ptc.pl
Pan Jerzy Sikora 017 788 58 58

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości  Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne. Nazwa projektu: Uruchomienie innowacyjnej w skali świata linii technologicznej do produkcji pianki sieciowanej.


Nr projektu RPPK.01.01.00-18-333/09

Pobierz dokumnetację przetargu.

zap-of-nr1.pdf zap-of-nr1.pdf (6.2 MB)

Treść zapytania

of-nr1.pdf of-nr1.pdf (545.7 kB)