FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

Firma Joongpol Sp. z o.o. dnia 1.07.2009 rozpoczęła realizację projektu współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. "Wzrost konkurencyjności Firmy Joongpol oraz partnerów biznesowych w związku z uruchomieniem rozwiązania informatycznego B2B".
Projekt przedsięwzięcia inwestycyjnego polega na wdrożeniu i uruchomieniu platformy B2B, z której będzie korzystać firma Polsko-Koreańskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe JOONGPOL Sp. z o.o. oraz jej partnerzy biznesowi. Projekt przyczyni się do automatyzacji procesów biznesowych oraz przełoży się na skrócenie czasu realizacji zamówień i przejrzystość współpracy oraz szybki dostęp do aktualnych infomacji.

Całkowita wartość projektu : 280 872,00 PLN
Wartość dofinansowania: 160 141,20 PLN

Okres realizacji projektu : 01.07.2009 - 30.04.2010r.