Joongpol Sp. z o.o.

Polsko-Koreańskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Joongpol Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego ze statusem Zakładu Pracy Chronionej. Firma zajmuje się produkcją pianki polietylenowej, folii pęcherzykowej oraz przetwóstwem ww. wyrobów.

Spółka prowadzi swoją działalność w oparciu o:

  • Ustawę - Prawo przedsiębiorców
  • Kodeks Spółek Handlowych

Siedziba Spółki mieści się w Mielcu, przy ul.Wojska Polskiego 3, prowadzi swoją działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "EURO PARK" Mielec. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500 000 PLN.

Wyroby oferowane przez firmę to produkty najwyższej jakości, mające zastosowanie w wielu gałęziach przemysłowych. Są one powszechnie stosowane do pakowania wyrobów, znalazły zastosowanie w budownictwie jako izolacja termiczno-akustyczna, są również używane do uprawiania sportu i turystyki.

Naszym najważniejszym celem jest zapewnienie pełnej satysfakcji Naszym Klientom poprzez produkowanie wyrobów o wysokiej i powtarzalnej jakości. System zarządzania jakością jest zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

Technologia stosowana przy produkcji wyrobów jest przyjazna dla środowiska zaś produkowane wyroby lub powstające odpady podlegają ponownemu przetworzeniu zgodnie ze stosowanym Systemem Zarządzania Środowiskowego spełniającego wymagania normy EN ISO 14001:2015.

Wśród klientów panuje opinia o doskonałej jakości i niezawodności wyrobów Joongpol.

Do sukcesu firmy przyczynia się także strategia marketingowa realizowana przez Zarząd i wszystkich pracowników firmy.

Prezesem Spółki jest Damian Sęga.

JOONGPOL z lotu ptaka

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO na lata 2007-2013

W ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 uzyskaliśmy dofinasowanie na realizację projektu: Uruchomienie innowacyjnej w skali świata linii technologicznej do produkcji pianki sieciowanej. Obecnie jestśmy jedynym w Polsce producentem pianki polietylenowej sieciowanej chemicznie.

Tabliczka projektu poniżej:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

Uruchomienie innowacyjnej w skali świata linii technologicznej
do produkcji pianki sieciowanej.

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

Całkowita wartość projektu:                                                                                           7 789 021,68 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Rozwoju Regionalnego:                                         3 509 444,20 PLN 

Nazwa benficjenta: Polsko - Koreańskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe

Jonngpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

www.joongpol.pl                                                                                   www.rpo.podkarpackie.pl

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

Firma Joongpol Sp. z o.o. w 2010r. zrealizowała projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. "Wzrost konkurencyjności Firmy Joongpol oraz partnerów biznesowych.
Poniżej założenia projektu:

FUNDUSZE EUROPEJSKIE –

DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

Firma Joongpol Sp. z o.o. zrealizowała w 2010 roku projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. "Wzrost konkurencyjności Firmy Joongpol oraz partnerów bizesowych w związku z uruchomieniem rozwiązania informatycznego B2B".

Projekt przedsięwzięcia inwestycyjnego polegał na wdrożeniu i uruchomieniu platformy B2B, z której  korzysta firma
Polsko-Koreańskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe JOONGPOL Sp. z o.o. oraz jej partnerzy biznesowi. Projekt przyczynił się do automatyzacji procesów biznesowych oraz przełożył się na skrócenie czasu realizacji zamówień i przejrzystość współpracy oraz szybki dostęp do aktualnych informacji.

Całkowita wartość projektu:  280 872,00 PLN

Wartość dofinansowania:  60 141,20 PLN

Okres realizacji projektu:  01.07.2009 - 30.04.2010r.