Normy budowlane

APROBATY TECHNICZNE ITB
 1. AT-15-3683/2016 - maty MIELTERM-F z pianki polietylenowej
 2. AT-15-5431/2016 - maty z pianki polietylenowej MIELTERM DUO
 3. AT-15-9791/2016 - maty termoizolacyjne MIELTERM-FG-20 PET i MIELTERM-FG- 40 PET
 4, AT-15-9768/2016 - maty MIELTERM-FG-30XL i MIELTERM-FG-30XL PET z pianki polietylenowej sieciowanej   

Deklaracje i certyfikaty opakowaniowe

 1. DEKLARACJA ZGODNOŚCI COBRO
  z zasadniczymi wymaganiami zawartymo w Dyrektywie 94/62/EC na piankę polietylenową oraz asortyment opakowany z niej wykonany;
 2. Certyfikat COBRO nr PP/16/06/15
  folie, płyty, laminaty z polietylenu LDPE do zastosowań opakowaniowych;
 3. Certyfikat COBRO nr PP/16/7/15
  folia pęcherzykowa do zastosowań opakowaniowych

Świadectwa jakości zdrowotnej

 1. ŚWIADECTWA JAKOŚCI ZDROWOTNEJ HŻ/C/02977/04;
 2. ATEST HIGIENICZNY HK/B/0156/01/2015
  do zastosowania mat pianki polietylenowej " Mielterm" w budownictwie;
 3. ATEST HIGIENICZNY HK/B/0156/02/2015
  do zastosowania mat ze spienionego polietylenu w turystycze i do ćwiczeń;
 4. ATEST HIGIENICZNY HK/B/0870/01/2016
  do zastosowania pianki polietylenowej sieciowanej chemicznie XLPE w budownictwie.