Data zamieszczenia: 05.05.2017

WYNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2017/3.2.2 POIR

Firma Polsko-Koreańskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "JOONGPOL" Sp. z o.o. w Mielcu informuje, iż w ramach przeprowadzonej procedury wyboru oferenta na wykonanie robót budowlanych w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wybrana została firma:

Firma Budowlana ARKADA Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 30
39-300 Mielec

Dziękujemy za złozone oferty.